BLIV PILOT - Radiocertifikat (BEG og N-BEG)

RADIOCERTIFIKAT

Radiocertifikatet giver dig retten til at føre korrespondance til og fra et luftfartøj. Ved radioundervisningen lærer du således den fraseologi, som vi anvender inden for luftfart. Undervisningen på radiokurserne (i Silkeborg flyveklub) er meget praktisk orienteret. Vi starter først med en informationsaften hvor vi gennemgår undervisning, samt aftaler hvordan vi fordeler os til træningen på Teamspeak. Vi regner med at undervise hver anden aftener, og det optimale er ca. 4 på hvert hold. Hvis der er behov for hjælp til opsætning af Teamspeak, ser vi også på det den samme aften. Du vil således som elev (efter en introduktionsaften i klubben) sidde hjemme i stue foran din egen PC med headset på og simulere en flyvetur, mens din instruktør agerer (Tårnugle) flyveleder. Du bliver på den måde klædt rigtig godt på til, når du selv sidder i cockpittet – og vil derfor ikke føle, at der er langt fra teorilokalet/stuen til den reelle flyveverden. Radioundervisningen afsluttes med en eksamen, som ligeledes aflægges over for Trafik- og Byggestyrelsen. Radioeksamen foregå som regel i klubben og vil som minimum indeholde en skriftlig teoriprøve (multiple choice) samt en praktisk simuleret flyvning, hvor du viser, at du kan anvende den rigtige fraseologi og den radioteoretiske viden, som du har opnået gennem undervisningen. Der findes tre forskellige typer af radiocertifikater hhv. N-BEG, BEG og GEN, som alle giver rettighed til forskellige former for radiokommunikation inden for flyveverden. Hos SFK tilbyder vi undervisning i N-BEG og BEG radiokurser, som giver dig, som pilot, mulighed for følgende:

N-BEG (Nationalt begrænset radiocertifikat)

Et N-BEG certifikat giver dig retten til inden for dansk område at foretage dansksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.

BEG (Begrænset/engelsk radiocertifikat)

Et BEG certifikat giver dig retten til at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.

GEN (Generelt radiocertifikat)

Et GEN certifikat giver dig retten til at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med IFR- og VFR-flyvning.

Hos Silkeborg flyveklub anbefaler vi, at du starter med det danske N-BEG-radiocertifikat, da al erfaring viser, at det giver dig et større overskud og overblik, når du sidder i cockpittet og skal lære at flyve samtidig med, at du selv fører radiokommunikationen med de forskellige flyveledere. Du kan efterfølgende udvide dit radiocertifikat med det engelsksprogede BEG-certifikat.

Teorikompendium til BEG og N-BEG Regler for Radiocertificat - Civil luftfart