Flyreglement, Silkeborg flyveklub, Marts 2020

 

Formål

Formålet med Flyvereglementet for Silkeborg Flyveklub er at fastsætte bestemmelser for afvikling af flyvning i Silkeborg Flyveklub.

Regler og krav fastsat i Flyvereglementet overholder som minimum regler og krav stillet af Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen og Dansk Svæveflyver Union (DSvU).

 

Flyveforbud

Overtrædelse af Flyvereglementet eller uagtsom adfærd på flyvepladsen eller i luften kan medføre irettesættelse, flyveforbud eller under skærpede omstændigheder eksklusion fra klubben. Flyveforbud meddeles af formanden eller flyvechefen.

Den vagthavende instruktør kan idømme startforbud i 24 timer. Instruktøren skal med det samme meddele dette til bestyrelsen og flyvechefen.

Er et medlem i økonomisk restance over for klubben, kan kassereren meddele flyveforbud til vedkommende.

Referencer

DSvU’s Unionshåndbog (UHB).

 

Meddelelsespligt ved hændelse eller havari

Se UHB grp. 804.

Ved havari med personskade ringes 1-1-2, hvis det vurderes nødvendigt for at redde liv og førlighed.

Herudover er det luftfartøjschefens ansvar at kontakte DSvU’s havariberedskab, der underretter Havarikommisionen for Civil Luftfart (HCL).


DSvU’s havariberedskab:

97 14 91 55 (indenfor normal arbejdstid)

40 87 91 55 (udenfor normal arbejdstid)


Ved alle havarier, hændelser, små-uheld og lignende er et hvert klubmedlem ansvarlig for at indberette det til DSvU’s Safety Managemen System (SMS) via DSvU’s hjemmeside.

 

Afvikling af en flyvedag

Briefing

Briefing starter kl. 10:00. Medlemmer, der ønsker at flyve den pågældende dag, skal deltage i briefingen, med mindre andet aftales med dagens instruktør.

Dagens instruktør til- og afmelder flyvning til Karup ATC.

Dagens instruktør briefer vejr, forslag til strækopgaver, FLYSIK, pladsopstilling, luftrum (herunder aftale med Karup ATC) og afholder lodtrækning om ikke-reserverede fly.

 

Reservation og lodtrækning af fly

Reservation af fly foretages på klubbens hjemmeside efter de af bestyrelsen udstukne regler.

Hvis piloten til et reserveret fly ikke deltager i briefingen kl. 10:00, så bortfalder vedkommendes reservation, og flyet er frit til lodtrækning sammen med andre ikkereserverede fly.

 

Afvikling af skoleflyvning

Skoleflyvning skal foregå i klubbens fly og medlemmer af SFK. Efter vagthavende instruktørs skøn, kan der udføres skoleflyvning for medlemmer af andre klubber under DSvU.

Elever skal tilmelde sig skoleflyvning den pågældende dag i klubbens reservationssystem og skal deltage i briefingen kl. 10:00.

Er der mange tilmeldte elever på en flyvedag, så kan dagens instruktør forinden aftale med elever og spilfører, at man møder til udpakning kl. 09:00 for at strække flyvedagen.

Med mindre andet aftales, afvikles sidste start kl. 16:00. Herefter kan den sidste skoletur flyve så længe som ønsket.

Instruktøren er ansvarlig for at sikre, at alt materiel er pakket sammen efter flyvning.

 

Hverdagsflyvning

Rengøring og oprydning af materiel tilsikres af de deltagende piloter.

 

Ansøgninger om omskolinger og div. tilladelser

Instruktørgruppen kan dispensere fra flyvereglementet, så længe det ikke er i forhold til krav stillet i DSvU’s regelsæt. Ligeledes kan instruktørgruppen begrænse en pilots beføjelser, hvis dette findes nødvendigt.

 

Ønske om passagertilladelse, sikkerhedspilot, kunstflyvning, slæbepilot, omskoling til Arcus M, omskoling til Super Dimona og omskoling til private fly

Ansøgning sendes til flyvechefen, der behandler den sammen med instruktørgruppen.

 

Ønske om omskoling til flyslæb og øvrige klubfly

Kan godkendes af 3 instruktører.

 

Omskolingskrav

 • ASK-23:
  Færdig A-norm.

 • ASK-21:
  SPL-certifikat. Må kun anvendes til strækflyvning af instruktører.

 • LS-4:
  SPL-certifikat. 10 starter/landinger på pladsen i LS4 inden strækflyvning.

 • Discus cs:
  SPL-certifikat. 10 starter/landinger på pladsen i Discus inden strækflyvning.

 • Arcus M:
  SPL-certifikat. Mindst 100 timer som fartøjschef, mindst 5 gennemførte solostrækflyvninger, mindst 3 udelandinger solo. 10 starter/landinger på pladsen i Arcus inden strækflyvning. Minimumshøjde for start af motor er 400 m. AGL.

 • Super Dimona:
  SPL-certifikat og VHF-bevis.

 • Passagertilladelse:
  10 timer eller 30 starter efter udstedelse af SPL-certifikat.

 • Sikkerhedspilot:
  Godkendelse på instruktørmøde, omskolet til flytypen, hvorpå man ønsker at fungere som sikkerhedspilot.

 • Kunstflyvning:
  120 starter som fartøjschef efter udstedelse af SPL. Uddannelse skal ske via et officielt kursus. Kunstflyvning må kun udføres i ASK-21.

 

Statuskrav

Piloten er ansvarlig for at overholde de generelle statuskrav i UHB grp. 950 (link til UHB 950 på dsvu.dk).

Derudover gælder flg. Statuskrav i Silkeborg Flyveklub:

 • Sæsoncheck:
  Alle piloter skal have en checkstart ved sæsonstart, kan kombineres med PFT.

 • Sæsoncheck Arcus M og Super Dimona:
  Piloter på Arcus M og Super Dimona skal have en checkstart med instruktør i hhv. Arcus M (selvstart) og Super Dimona ved sæsonstart.
  Herudover skal piloten have mindst 2 starter/landinger på hhv. Arcus M/Super Dimona indenfor de seneste 90 dage – ellers checkstart med instruktør.

 • Strækflyvning:
  Gul eller grøn på træningsbarometeret.

 • Strækflyvning i Arcus M:
  Grøn på træningsbarometeret.

 • Passagerflyvning:
  Grøn på træningsbarometeret, 3 starter/landinger som fartøjschef på hhv. svævefly/TMG inden for de sidste 90 dage.

 • Slæbepilot:
  Grøn på træningsbarometeret, 5 slæb indenfor de sidste 24 måneder.

 • Kunstflyvning:
  Grøn på træningsbarometeret.

 


 

uhb950 1
uhb950 2