Klubben - Retningslinjer for reservation

Reservationssystemet

Reservationssystemet består af et online bookingsystem.

Oprette en reservation

Reservationstavlen fungerer ved at man på forhånd reserverer et fly eks. LS-4. Man logger ind på klubbens hjemmeside med medlemsnummer og det udleverede kodeord og klikker reserver ud for det fly og den dato man ønsker at reservere. Derved har man reserveret flyet hele den pågældende dag.

Hvad angår ASK 23 så er det meningen at B-elever indbyrdes og i samarbejde med dagens instruktør aftaler hvordan flyet bedst muligt fordeles den pågældende dag. Andre medlemmer der måtte have behov kan også indgå i denne turnus.

Et medlem kan maksimalt råde over, hvad der svarer til 3 dagsreservationer.

Alle klubbens aktive medlemmer kan reservere fly.

Ikke officielle flyvedage

Der indføres ikke reservation på ikke officielle flyvedage. Her trækkes der om nødvendigt lod som tidligere kl. 9.

Briefing

For at bevare retten til sin reservation skal piloten møde til briefing, den pågældende dag kl. 10.00. Er piloten ikke mødt frem så bortfalder reservationen og flyet er på lodtrækning.

Ved briefingen kl. 10.00 kan de medlemmer, der ikke har reserveret fly den pågældende dag trække lod om i hvilken rækkefølge de kan få adgang til de fly der ikke er reserveret eller hvor reservationen ikke udnyttes.

Et klubfly der ikke benyttes, kan til en hver tid bruges af et andet medlem, indtil den der har reserveret flyet ønsker at bruge det.

Annullering af reservationer

Af hensyn til at medlemmer ikke trækker reservationer tilbage pga. usikre vejrudsigter få dage eller timer før reservationen skal bruges, er der afstukket regler for hvor tæt på den reserverede dag man kan annullere sin reservation.

Reservationer kan annulleres senest om lørdagen inden kl. 10.00 før den pågældende flyveuge (der begynder lørdag og varer frem til og med fredag) dog mindst 7 dage før den pågældende flyvedag. I den periode hvor reservationen ikke kan annulleres er reservationen at betragte som "låst".

"Låste" reservationer kan ikke byttes eller annulleres. Det enkelte medlem hæfter for "låste" reservationer uafhængigt om de udnyttes eller ej.

"Ulåste" reservationer kan annulleres.

Dokumentation

Bookingsystemet indeholder en log over alle reservationer, også de slettede.

Leje af fly til konkurrence

Ønsker man at leje fly til konkurrencer (med undtagelse af DIKO) så skal der sendes en skriftlig ansøgning til bestyrelsen senest d. 1. januar. Medlemmer der tildeles fly til konkurrencer får samtidig tildelt det antal reservationer der svarer til antallet af konkurrencedage (der samtidig er officielle flyvedage) således at medlemmet altid vil råde over sine almindelige dagsreservationer ud over dem der måtte anvendes til reservation af et fly til brug for konkurrence.

Ved leje af fly til DIKO anvender medlemmet et eller flere af de reservationsmærker som han/hun råder over.

Sæson opstart

Systemet sættes "i gang" ved standerhejsning, hvor medlemmerne efter tur (afgøres ved lodtrækning) kan reservere fly.