Flyvepladsen - Anflyvning af pladsen

Lokale regler/Bemærkninger:
 • Overflyvning af Christianshede by, samt beboet område nord for banen (markeret med rødt) bør undgås (se nedenstående oversigts kort over Christianshede).
 • Trafikrunder skal fortages syd for pladsen.
 • Højspændingsledninger i indflyvning til bane 30 SØ 600 m.
 • Efter TKOF VFR fra RWY 12 drejes mod sydøst, så tidligt som det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, dog senest i 500 FT.

 • Da Christianshede (EKCR) er en svæveflyveplads, kan Spilstart af svævefly finde sted. Når der forgår svæveflyvning bør pladsen ikke overflyves under 2000 FT MSL.

 • Svævefly under start/landing og i landingsrunden anvender frekvensen 122,475 MHz.

 • Bemærk!! WC lukket i vinter halvåret.

 

Local Regulations/Remarks:
 • Overflight of Christianshede city and residential area North of the runway (marked in red) should be avoided (See the overview map below).
 • Traffic Circuits should occur South of the airfield.
 • Power lines in the approach to runway 30 SE 600 m.
 • After TKOF VFR from RWY 12 turn to the southeast, as early as it's safe, but no later than 500 FT.
 • Because Christianshede (EKCR) is a glider airfield. Launching of gliders can take place. When gliding takes place, the airfield should not be overflown below 2000 FT. MSL.
 • Gliders and aircrafts during takeoff/landing and traffic Circuits must use frequency 122.475 MHz.
 • Note! Toilet closed in winter.
Approach Runway 30
Approach Runway 12
Anflyvning via runway 12
Oversigtskort over Christianshede
Det markeret område skal så vidt muligt undgås at overflyve i Motorsvævere
Det markeret område skal så vidt muligt undgås at overflyve i Motorfly