Klubben - Priser

 

Priser 2017   Senior Junior
Indmeldelse   2375 kr. 1185 kr.
Elev, fri reservation, fri starter på svævefly. Betales indtil Lokalflyviningstilladelse eller S-prøve   1250 kr. 940 kr.

TMG:. Kun flyvning og reservation på Dimona,

Indgår ikke i spilvagtturnus

  700 kr.
Standard: Reservation dimona og arcus (3 mærker) Fri spilstarter. Fri flyvning i ASK21, ASK23, LS.4 & Discus   1050 kr.
Udvidet: Standard + reservation på LS-4 og Diskus (3 mærker)   1250 kr. 940 kr.
Hvilende. 

PFT

225 kr.

1785 kr.

Passiv. 1 start max 15 min   445 kr pr år
Ti turs prøvemedlemsskab (6 mdr)   1500 kr.
Passagerstarter

Familie

Standard

100 kr.

250 kr.

Flyleje pr sæde pr dag (efter mærker)

På hverdage kan ét sæde i Arcus lejes og bookes til gæste flyvning.

Alle andre lejemål skal ansøges og godkendes af bestyrelsen.

  515 kr.

Flyslæb

1500’ QFE

3000’ QFE

4500’ QFE

180 kr.

360 kr.

560 kr.

Tacho

TMG

TMG skoling

Arcus

670 kr / time

740 kr / time

1340 kr. /time


 

Kurser

Alle priser er ekslusiv prøve gebyrer, for hele kurset

S-teori

VHF (medlem)

VHF

1030 kr.

510 kr.

1030 kr.

Reservation TMG.

Der opkræves max 10 timer i reservationsgebyr pr. dag SR-SS.

Reservationsgebyr modregnes i betaling for tachotid.

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger på hvor mange dage/timer den enkelte pilot må booke flyet – der er dog den begrænsning at én booking ikke må strække sig over mere end 3 sammenhængende dage. Ønsker man at reservere flyet i længere perioder skal det foreligges bestyrelsen.

Reservation er bindende såfremt den ikke er slettet senest kl. 18 dagen før.

Hvis man af sikkerhedsmæssige grunde skønner at en flyvning ikke kan gennemføres kan reservationsgebyret bortfalde helt efter ansøgning til kassereren.

Hvis en pilot skønner at han/hun af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan komme tilbage til pladsen inden udløb af en reservation, skal dette hurtigst meddeles klubben og den næste pilot i reservationsrækken.

Reservationsgebyr for den yderligere tid flyet er væk kan bortfalde herefter.

Første 4 timer

4-14 time

Gratis

155 kr / time.

Strækpulje pr måned.

Strækpuljen dækker hjemhentning for flyvninger der udgår fra Chr. Hede for medlemmer af strækpuljen.

Der er en selvrisiko pr. hjemhentning på 50 kr. Strækpuljen betaler en km godtgørelse på max 2,30 kr. pr. km. Hvis der vælges anden hjemtransport, dækkes maximalt som ved kørsel, dog aldrig mere end de reelt afholdte udgifter.

15 kr.
Hangarleje

Nedspændt (min 3 måneder)

Opspændt (min 12 måneder)

Opspændt + vogn (min 12 måneder)

Opvarmet hangar (pr vinter)

195 kr.

410 kr.

605 kr.

1035 kr.

Hytteområde

Elstander (depositum, hvor ½-delen retuneres ved salg af stander til klubben så fremt pladsen afleveres i ryddet stand)

Grundleje for ikke aktive pr mdr.

Vand og renovation, pr. mdr.

El pr kWh.

1725 kr.

310 kr.

100 kr.

3 kr.

Gæster

Spilstart

Landingsafgift motorfly

75 kr.

100 kr.

       

Kontingentklasserne vælges for et helt år, fra marts til og med februar. Der kan i kontingentåret ikke skiftes fra en dyrere til en billigere kontingentklasse. Ændring af kontingentklasse meddeles til kassereren inden 28. februar.

Betalingsbetingelser for kontingent er løbende måned + 8 dage. Tacho Dimona er netto kontant.

Ved gæld til klubben indtræder flyveforbud.

Alle skyldige beløb tilskrives en rente på 2,5% pr. påbegyndt mdr.

Indbetaling skal ske til klubbens konto i Handelsbanken reg. nr.: 7642 konto nr. 1263203

Medlemmer modtager faktura over internettet, hvis faktura ønskes pr. snail mail koster det 40 kr. pr. gang. Rykkergebyr 160 kr.