Klubben - Priser

Priser 2022 (opdateret 20/04-2022) Senior Junior
Indmeldelse 2500 kr. 1250 kr.
Svævefly & TMG
reservation på alle klubbens fly, elev på svævefly
1350 kr. 1000 kr.
TMG:. Kun flyvning og reservation på Dimona,
Indgår ikke i spilvagtturnus
800 kr.
Svævefly reduceret
 
reservation på Dimona & Arcus
1150 kr.
Udvidet: Standard + reservation på LS-4 og Diskus (3 mærker)
1275 kr. 960 kr.
Hvilende.
Vedligeholdesesflyvning i ASK-21 med instruktør (max 5 flyvninger)

230 kr.
Passiv. 1 start max 15 min 500 kr pr år
Passagerstarter

Familie
Standard
Efter aftale 1. start (herefter)

100 kr.
500 kr.
2500 kr (750 kr.)
Flyleje Arcus pr sæde pr dag
På hverdage kan ét sæde i Arcus lejes og bookes til gæste flyvning.
Alle andre lejemål skal ansøges og godkendes af bestyrelsen.
550 kr.
Flyleje LS4 eller Diskus 450 kr.
Flyslæb 1500’ QFE
3000’ QFE
4500’ QFE
185 kr.
350 kr.
575 kr.

Tacho

 

 

Benzin tillæg

TMG
TMG skoling
Arcus

 

for hver krone prisen på benzin er over 11 kr  øges tacoprisen på dimona med 20 kr.

620 kr / time
690 kr / time
2250 kr. /time
Kurser
Alle priser er ekslusiv prøve gebyrer, for hele kurset

VHF

550 kr.

Reservation TMG.
Der opkræves max 10 timer i reservationsgebyr pr. dag SR-SS.
Reservationsgebyr modregnes i betaling for tachotid.
Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger på hvor mange dage/timer den enkelte pilot må booke flyet – der er dog den begrænsning at én booking ikke må strække sig over mere end 3 sammenhængende dage. Ønsker man at reservere flyet i længere perioder skal det foreligges bestyrelsen.
Reservation er bindende såfremt den ikke er slettet senest kl. 18 dagen før.
Hvis man af sikkerhedsmæssige grunde skønner at en flyvning ikke kan gennemføres kan reservationsgebyret bortfalde helt efter ansøgning til kassereren.
Hvis en pilot skønner at han/hun af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan komme tilbage til pladsen inden udløb af en reservation, skal dette hurtigst meddeles klubben og den næste pilot i reservationsrækken.
Reservationsgebyr for den yderligere tid flyet er væk kan bortfalde herefter.
Første 4 timer
4-14 time
Gratis
160 kr / time.
Strækpulje pr måned.
Strækpuljen dækker hjemhentning for flyvninger der udgår fra Chr. Hede for medlemmer af strækpuljen.
Der er en selvrisiko pr. hjemhentning på 50 kr. Strækpuljen betaler en km godtgørelse på max 2,30 kr. pr. km. Hvis der vælges anden hjemtransport, dækkes maximalt som ved kørsel, dog aldrig mere end de reelt afholdte udgifter.
15 kr.
Hangarleje
Aktive medlemer
Vognport (hvilende)
Opvarmet(hvilende)
Vinteropbevaring(bli,båd,campingvogn)(minimum hvilende)
Vinteropbavaring(motorcykel)(minimum hvilende)
0 kr.
200 kr.
1000 kr.

1000 kr
500 kr.
Hytteområde Elstander (depositum,  ½-delen retuneres når pladsen afleveres i ryddet stand)
Grundleje for ikke aktive pr mdr.
Vand og renovation, pr. mdr.
El acconto pr kWh.
El afregnes til nærmest krone over gældende pris og efterreguleres når klubbens købspris kendes.
1775 kr.
320 kr.
105 kr.
3 kr.
Gæster Spilstart
Landingsafgift motorfly
75 kr.
100 kr.

  Kontingentklasserne vælges for et helt år, fra marts til og med februar. Der kan i kontingentåret ikke skiftes fra en dyrere til en billigere aktiv kontingentklasse.

Ændring af kontingentklasse meddeles til kassereren inden 28. februar.

Skift til hvilende eller passiv skal meddeles kassereren minimum en måned for ønsket skifte, der kan ikke skiftes tilbage til aktiv kontingent de følgende 12 måneder. Betalingsbetingelser for kontingent er løbende måned + 8 dage. Tacho Dimona er netto kontant.

Ved gæld til klubben indtræder flyveforbud.

Alle skyldige beløb tilskrives en rente på 2,5% pr. påbegyndt mdr. Indbetaling skal ske til klubbens konto i Handelsbanken reg. nr.: 7642 konto nr. 1263203 Medlemmer modtager faktura over internettet. Rykkergebyr 160 kr.

Klubbens tilbud er
kun gældende for medlemmer.